Aanmelden

Aanmelden

Het Gomarus College is een gereformeerde school. Dat betekent dat we van u als ouder vragen dat u van harte instemt met het onderwijs zoals dat vanuit onze identiteit wordt vormgegeven. Daarover willen we graag met elkaar van gedachten wisselen tijdens het aanmeldingsgesprek. Dit voeren wij met alle ouders die hun eerste kind aanmelden. In dat gesprek kijken we samen met u of de geloofsopvoeding die u thuis geeft, en de christelijke vorming die de school biedt, elkaar aanvullen. Ook vragen wij u in het gesprek de ouderverklaring te ondertekenen. 

Voor leerjaar 1 kunt u zich aanmelden via onderstaand digitaal aanmeldingsformulier. Aanmeldingen voor leerjaar 2 t/m 6 kunnen via onderstaand aanmeldformulier worden ingediend. 

Digitaal aanmeldformulier 2019/2020 voor leerjaar 1

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor leerjaar 1. Begin bij het aanklikken van de opleiding, de rest wijst zich vanzelf.

Voor het niveau vmbo/bl (Vakcollege) en vmbo/kl (Vakcollege) geldt dat op een ouderavond na 15 maart een verdere keuze over het profiel wordt besproken.