Gomarus College

Missie en visie

De missie van onze school laat zich in twee zinnen samenvatten:
Het Gomarus College is een leer- en leefgemeenschap van mensen die zich richten op het volgen van het voorbeeld van Christus in alle aspecten van het leven. Het Gomarus biedt eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit in een breed scala van opleidingen aan om elke leerling een passende leerroute te bieden. 

Ons motto ‘leren voor je Leven’ brengt de twee centrale elementen in onze missie samen in één zin. Het leren staat in het perspectief van het leven met Christus, nu en in de toekomst.

Daarbij gaan wij uit van de volgende waarden:

 • God leeft: Wij belijden dat God leeft. Wij beloven ouders/verzorgers dan ook om de kennis van God en de Bijbel aan leerlingen over te dragen. We zijn daarop ook aanspreekbaar.
   
 • Groeien: In onze toewijding aan God willen we groeien. Dat groeien willen we in en buiten de school graag met andere christenen delen.
   
 • Gezamenlijk: Wij staan nooit alleen. God die leeft is onze gezamenlijke basis. Wij leren leerlingen dan ook niet alleen hoe ze zelfstandig in het leven kunnen staan, maar ook hoe ze samenwerken in sociale verbanden.
   
 • Gunnen: Wij zien de ander als uniek schepsel van God. Niet alleen het eigen belang, maar ook dat van de ander hebben we voor ogen. Daarom leren wij onze leerling een houding waarin naastenliefde, vergeving, respect, zelfbeheersing en dienen centraal staan.
   
 • Genieten: God heeft de wereld goed geschapen. Wij krijgen veel en mogen daarvan genieten. Wij leren onze leerlingen dan ook om als gelukkig christen te leven ondanks alle beperkingen en tegenslagen.