Nieuws

Gomarus College overweegt locatie in Zuidhorn te sluiten

Vanwege een sterk dalend aantal leerlingen overweegt het Gomarus College haar kleinste locatie in Zuidhorn te sluiten. • woensdag 26 september 2018

Vanwege een sterk dalend aantal leerlingen overweegt het Gomarus College haar kleinste locatie in Zuidhorn te sluiten. Een voorgenomen besluit daartoe is voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn dinsdag geïnformeerd.

De leerlingen kunnen hun onderwijsloopbaan voortzetten op de andere locaties van het Gomarus College in Groningen, Drachten en Leeuwarden.

Kees Heek, bestuurder van het Gomarus College: “Voor het overgrote deel van de leerlingen blijft gereformeerd voortgezet onderwijs goed bereikbaar. Voor ouders waarvan de reiskosten te hoog zouden worden, gaan we via onze Vriendenstichting een oplossing zoeken.”

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal in Zuidhorn gestaag afgenomen. Ondanks deze afname is het leerlingenaantal voor het Gomarus College als geheel juist gestegen. Hoewel het onderwijs in Zuidhorn van hoog niveau is en dat ook bewezen wordt door de examen- en doorstroomresultaten, zien we dat ouders en leerlingen uit de regio Zuidhorn steeds vaker voor het Gomarus College in Groningen kiezen vanwege de bredere mogelijkheden daar.

Heek: “Door het onderwijs vanuit Zuidhorn te verplaatsen naar Groningen kan het Gomarus College haar onderwijsvernieuwingen een extra impuls geven. Daarnaast kunnen we de leerlingen uit Zuidhorn onderwijs bieden dat nog meer bij hen past: vernieuwend en keuzerijk onderwijs, met veel mogelijkheden.”