Praktische informatie

Mentoren en decanen

Ons verlangen is dat leerlingen weten dat ze uniek zijn, weten wie ze zijn en welke talenten ze hebben gekregen en dat ze leren hoe ze aan de hand van deze gegevens keuzes kunnen maken:  ‘leren voor hun leven’. Tijdens de jaren dat ze hier op school zitten willen we ze hierbij helpen en dit stimuleren.

‘Iedere leerling is uniek en heeft van God een eigen persoonlijkheid en talenten gekregen.’

De begeleiding gebeurt zowel groepsgewijs als individueel door mentor en decaan. In de begeleiding is aandacht voor de verschillende loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: de leerling leert te kijken naar zichzelf: hoe heeft God mij gemaakt als persoon en welke kwaliteiten heb ik gekregen?
  • Motievenreflectie: de leerling ontdekt welke waarden belangrijk voor hem zijn en welke interesses hij heeft.
  • Werkexploratie: de leerling leert verbanden leggen tussen de ervaringen die hij opdoet in de wereld van opleiding/beroep en zijn persoon en kwaliteiten.
  • Loopbaansturing: de leerling leert stapsgewijs zijn loopbaan vorm te geven.
  • Netwerken: de leerling kent zijn eigen netwerk, weet hoe deze te gebruiken en uit te breiden.

Door het ontwikkelen van de loopbaancompetenties maakt de leerling gemotiveerde, weloverwogen keuzes en is de leerling meer gemotiveerd voor het behalen van een VO-diploma waardoor het studieplezier en studiesucces toenemen.